Høyhastighetskurset er delt inn i følgende emner:


Emne 1: Fartøyslære: skrog og fremdriftssystem
Emne 2: Menneskelige faktorer
Emne 3: Høyhastighetsmanøvrering
Emne 4: Navigasjon ved høy hastighet
Emne 5: Sikkerhet og vedlikehold
Emne 6: Planlegging av hurtiggående seilas

Kurset består av flere deler:

-Teoretisk del med prøve ,unik spill basert læring i sammarbeid med selskapet Fidl

-Praktisk del må gjennomføres

Før praktisk gjennomføring skal teoretisk del og prøve være fullført og bestått. Når den teoretiske og praktiske delen er fullført og prøven bestått, søker vi for deg hos Sjøfartsdirektoratet for høyhastighets bevis

Mål med kurset

Hovedformålet med å innføre høyhastighetsbevis er å gi båtførere økt kunnskap og bedre holdninger, slik at
antall ulykker ved bruk av fritidsfartøy reduseres. Det er viktig å merke seg at høyhastighetsbeviset er et tillegg
til andre kompetansekrav for å føre fritidsfartøy, ikke en erstatning.


Høyhastighetskurset skal ha fokus og innhold som retter seg mot høy hastighet generelt. «Høy hastighet» er et
relativt begrep som også gjelder hastigheter under 50 knop. Høyhastighetskurset skal fokusere på risiko og
bevisstgjøring framfor opplæring i kjøreteknikk. Kurset skal gi kursdeltakerne verktøy til selv å kunne vurdere
risiko og farer ved båtkjøring i høy hastighet.


Det er ikke et mål at kursdeltakerne skal avslutte kurset med en oppfatning av at de nå er ferdigutlærte
høyhastighetsførere.

SeaYachts tilbyr også individuelle kjøre timer med din båt både i høyhastighet, navigering og manuvererings. Ta gjerne kontakt for avtale dette på raymond.knutsen@seayachts.no eller ring 9800 4212.

Etter retningslinjer og læringsmål fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, består høyhastighetskurset av en teoretisk
del, som er felles for fritidsbåt og vannscooter, og en praktisk del for hver av fartøystypene. I tillegg vil det være
krav om å bestå en teoretisk prøve hos godkjent kurstilbyder.

Høyhastighetskurset inneholder ikke grunnleggende elementer som navigering, lover og regler og
sjømannskap, slik du finner i båtførerprøven. For å sikre at kursdeltakernes teoretiske forkunnskaper minst er
på nivå med båtførerprøven, stilles det krav om at kursdeltakeren skal ha rett til å føre båtførerbevispliktig
fritidsfartøy før høyhastighetskurset gjennomføres.

Det vil ikke stilles krav til gjennomført båtførerprøve forpersoner født før 1.1.1980. I tillegg forventes det en viss grad av praktisk erfaring på fritidsfartøy før ethøyhastighetskurs gjennomføres